Alanud on uus programm, mille eesmärgiks on klubi ettevõtmistesse ja üritustesse kaasata vabatahtlikke, et suurendada Kalevi kogukondikkust ja selle läbi  tõsta erinevate sündmuste meelepärasust ja kvaliteeti. Programmiga on oodatud ühinema igas vanuses inimesed, kes on valmis aitama nõu või jõuga.

Vabatahtlikuks saab registreerida siin grupis.

MIS POSITSIOONIDEL OLEKS KLUBIL ABI TARVIS?

Üritusi, kus kõrvalist abijõudu on vaja, on hooaja jooksul mitmeid. Üks tähtsamaid ettevõtmisi on klubi Premium liiga kodumängud, kus on aasta jooksul kõige rohkem abi vaja.

Uuel hooajal on kõrgliiga mängude raames plaanis mitu uuendust, kuhu soovime inimesi kaasata, kes aitaks nende läbiviimisega. Üks tähtsamaid positsioone, mis vajaks aga esmalt täitmist, oleks vabatahtlike koordinaator. Töö seisneb vabatahtlikega suhtlemises ning juhendamises ning hõlmaks enamasti kuni paari töötundi nädalas.

Samuti ootame programmiga ühinema inimesi, kes võib-olla tahavad hoopis panustada muudes valdkondades. Näiteks – kui keegi on tööalaselt või hobiga seotud turundusega või fotograafiaga ning sooviks läbi selleuusi kogemusi ja klubi aidata, siis oleme avatud ka nendele ideedele.

Kuna tänapäeval on jalgpalliklubi tegevus nii mitmetahuline, et on keeruline leida valdkondi, mida selle spordialaga siduda ei saaks.

Täpsemat informatsiooni kogu programmi ja positsioonide kohta hakkame jagame siin grupis.

MIKS PEAKS SIIS ÜKS INIMENE VABATAHTLIK OLEMA?

Vabatahtlikuks olemine annab kõigile võimaluse kaasa lüüa Kalevi kogukonna arengus ning tutvuda ühe Eesti kõrgliiga klubi köögipoolega. See on hea võimalus saada oma CV-sse tööalast kogemust, mis võib olla tulevastel tööotsingutel suureks kasuks.

Oleme kõigile vabatahtlikele alati toeks ning hakkame hooaja jooksul korraldama neile eriüritusi.

Aga mis on kõige tähtsam: see on hea võimalus anda oma panus sellesse klubisse, keda sa ise esindad!

Lisa kommentaar