Laur Nurkse, kes on Kalevi klubi enda kasvandik,  on lõpetanud Tartu  Ülikoolis psühholoogia bakalaureuse eriala ning hetkel õpib Euroopa  spordipsühholoogia magistriprogrammi ühisprojektis, mis ühendab Kreeka  Thessaly ja Soome Jyväskylä ülikoolid. Klubi juures viibib Laur oma  praktika raames, mille jooksul täidab ta spordipsühholoogia konsultandi  rolli.

Laur Nurkse kirjeldab oma eelolevat praktikat järgmiselt: “  Praktika kulgeb vastavalt klubi vajadustele ja soovidele ning minu enda nägemusele pakkumaks toetust ja mitmekülgsust eelkõige laste ja noorte sportlikku arengusse. Mitmesuguste seminaride ja workshopide eesmärgiks on avardada noorte teadlikkust psühholoogia olulisusest spordis ning pakkuda neile rakenduslikke teadmisi, et nende pea ei jääks neile endile otsustavatel momentidel treening- ja võistlussituatsioonis jalgu.

„Spordipsühholoogia on interdistsiplinaarne teadusharu, mis käsitleb ja seob teadmised näiteks füsioloogiast, biomehaanikast, kinesioloogiast ja psühholoogiast. See ei kirjelda üksnes sportlaste välist käitumist, vaid püüab ka mõista ning seletada sportliku soorituse aluseks olevaid kognitiivseid ja afektiivseid protsesse ehk miks sportlased teevad seda, mida nad teevad. Teisisõnu, kuidas psüühikaprotsessid mõjutavad järgnevat sportlikku sooritust ning ka vastupidiselt, millised on sportimise psühholoogilised tagajärjed. Sportliku tegevuse aluseks on psühholoogilised aspektid, mis on kontrollikeskuseks liigutustegevustele, “ kirjeldab Laur psühholoogia tähtsusest spordis.

Teadlikkus, et erinevad psühholoogilised oskused nagu sisekõne juhtimine, kujutlusvõime tehnika ning eesmärkide püstitamine soodustavad soorituse õigeaegset realiseerimist ning maksimeerimist käib tipp-professionaalidega käsikäes. Seega oluline on neid oskusi õigesti suunata, toetada ning arendada, justkui nagu mentaalset musklit. Mõned tuntumad temaatikad on veel näiteks enesekindluse ja motivatsiooni suurendamine, tähelepanu mehhanismid, emotsionaalne regulatsioon ja kontroll ning meeskonna spordialadel ka grupi dünaamika protsessid.