Esimest aastat 2009 Valgete eesotsas olev Joosep Presmanni jaoks oli hooaeg nagu paljude jaoks – väljakutsuv. Võistkond teenis liigatabelis 4 võitu ning 3 viiki, kuid tihti näidati, et  igale vastasele on võimalik vastu hakata.

Kuidas see treeningaasta läks vastavalt ootustele?

Jättes kõrvale kevadise treeningpausi ja fakti, et alustasin 2009 vanusega alles aasta alguses, siis jääksin pigem positiivseks, sest enamik mängijaid on teinud märgatava arengu. Olen saanud poistega tuttavaks ja tunnen nüüd neid paremini, siit on hea edasi minna. Hooajaks eraldi ootuseid ma ei seadnud, tahtsin õppida mängijaid tundma ja näha, milleks nad on võimelised ja milleks mitte. Hooaeg oli poiste jaoks pigem raske kui kerge ning seda näitasid ka kõik mängud.

Kas hooaja eel seatud eesmärkide täitmine läks plaanipäraselt?

Minu eesmärk oli õppida poisse tundma ja saada aru, kus me oma arenguga oleme. Usun, et see eesmärk sai täidetud ja nüüd saame hakata tegelema murekohtadega, et saavutada paremaid tulemusi. Samuti suureks eesmärgiks võib lugeda palliga mängu üha suuremat õnnestumist ka tugevate vastaste vastu. Mida mäng edasi seda rohkem said poisid aru sellest, et hea tulemuse saavutamiseks peab iga mäng alati andma endast maksimumi. On näha, et treeningul õpitu jõuab järk järgult üha rohkem poisteni ning nad suudavad järjest rohkem võistlusolukordades õnnestuda.

Hooaja positiivsemad ja negatiivsemad üllatused?

Positiivseimaks üllatuseks võib lugeda mängijate selget arengut ja arusaamist, et tähtis on endast anda 100% mitte ainult võistlustel, vaid ka treeningutel.

Minu jaoks oli negatiivseks üllatuseks mõningate mängijate osavõtt ja halb suhtumine treeningutesse ja võistlustesse. Uuel aastal kavatsen võistkonna komplekteerimisel lähtuda sellest ja tegeleda probleemi lahendamisega.

Aspektid, mis vajavad tuleval hooajal enim tähelepanu?

Uuel hooajal on kindlasti eesmärk parandada nii mängijate individuaalseid oskuseid kui ka meeskondlikke õigeid omadusi väljakul. Eesmärk on teha samm edasi ja muutuda veel ühtlasemaks ja paremaks meeskonnaks.

Kõige suurem sportlik katsumus see hooaeg?

Kõige suurem sportlik katsumus oli kindlasti kevadine karantiin, kus poisid pidid iseseisvalt treenima. Osa poisse saab kiita rohkem, osa vähem. Küll aga kokkuvõttes said poisid iseseisvalt treenimisega hästi hakkama. Mõne poisi jaoks oli raske leida iseseisvalt endas motivatsiooni, taheti näha sõpru ja nendega koos mängida. Loodetavasti panid poisid endale kõrva taha selle, kui tähtis on tulevikus iseseisvalt enda arendamine treeningute kõrvalt.

Plaanid/muudatused järgmiseks hooajaks?

Saavutada võimalikult hea tulemus uuel liigahooajal ja teha võistkonnana selleks palju tööd, et jõuda eesmärgini.